Op zoek naar accommodatie in het Zillertal?
Kamers

Privacybescherming

Algemene toelichting

Wij vinden de bescherming van je persoonlijke gegevens uiterst belangrijk. Daarom verwerken wij je gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG - Europese verordening gegevensbescherming, TKG 2003 - Oostenrijkse wet telecommunicatie). Hieronder informeren wij je over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in het kader van onze website. Persoonsgegevens zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Als op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke op vrijwillige basis.

 

Contact met ons

Als je via het formulier op de website of via e-mail contact met ons opneemt, worden de gegevens die je opgeeft voor de behandeling van de aanvraag en voor eventuele bijkomende vragen zes maanden bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder jouw toestemming.

 

Gegevensverwerkers, ontvangers

Wij verwerken je persoonsgegevens met ondersteuning van gegevensverwerkers, die ons bij de beschikbaarstelling van de diensten ondersteunen (bijv. webhoster, verzenddienst van e-nieuwsbrieven, boekingsdiensten). De gegevensverwerkers zijn verplicht de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Ze mogen je persoonsgegevens alleen verwerken voor de beschikbaarstelling van onze diensten. Wij geven je persoonsgegevens uitsluitend door aan dienstverleners zoals banken (bij overschrijvingen door jou of naar jou), belastingconsulenten (als je in onze boekhouding voorkomt), verzenddiensten (bij verzendingen naar jou), enz.

 

Gegevensopslag

Wij wijzen erop dat met behulp van cookies de IP-gegevens van de houder van de aansluiting opgeslagen worden, net zoals de naam, het adres, het e-mailadres en het kredietkaartnummer van de koper. Zo verlopen het boekingsproces en het contractbeheer voor verhuurders in de regio vlotter.

De gegevens die door jou worden verstrekt, zijn voor de nakoming van de overeenkomst resp. voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist. Zonder deze gegevens kunnen verhuurders uit de regio geen verblijfsovereenkomst met jou afsluiten. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve kredietkaartgegevens aan bankinstellingen/betaaldienstaanbieders voor de afboeking van de boekingsprijs en aan belastingconsulenten om aan de fiscaalrechtelijke plichten van ons en de verhuurders uit de regio te voldoen.

Als je het boekingsproces afbreekt, worden de gegevens die door ons werden opgeslagen verwijderd. Als er een overeenkomst wordt afgesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot de fiscaalrechtelijke bewaringstermijn (7 jaar) verlopen is. De gegevensverwerking gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en art. 6 lid 1 punt a (toestemming) en/of punt b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de AVG.

 

Bestelling van brochures - feratel

Op grond van een afzonderlijke overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens worden je gegevens in onze opdracht verzameld en verwerkt door het bedrijf feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck in het kader van gegevensverwerking overeenkomstig art. 28 AVG volgens de passende wettelijke bepalingen. Als gegevenswerker voor de verlening van support heeft feratel ook toegang tot jouw gegevens, die het bedrijf echter uitsluitend mag gebruiken om support te verlenen en niet voor eigen doeleinden.

De bestelling van brochures wordt doorgestuurd naar het Destination Management System van feratel. 

 

Aanvraagpool - feratel

Via onze website heb je de mogelijkheid om een vrijblijvende offerte aan te vragen, die door het systeem automatisch naar onze verhuurders wordt doorgestuurd. Je ontvangt binnen de 48 uur tot 15 vakantieaanbiedingen op maat rechtstreeks van onze gastvrouwen en -heren/verhuurders.

Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar het Destination Management System van feratel. 

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op je toestel opgeslagen worden. Ze richten geen schade aan.

Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk vorm te geven. Enkele cookies blijven op je toestel opgeslagen tot je deze verwijdert. Zo kunnen wij je browser bij een volgend bezoek herkennen. Als je dit niet wenst, kun je jouw browser zo instellen dat hij jou over het gebruik van cookies informeert en deze slechts in uitzonderlijke gevallen toestaat. Als je cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website beperkt worden. Meer informatie over cookies vind je op WIKIPEDIA.

 

Wijzigen van de cookie-instellingen

Hoe de webbrowser met cookies omspringt, welke cookies toegelaten of geweigerd worden, kan de gebruiker in de instellingen van de webbrowser bepalen. Waar je deze instellingen kunt vinden, hangt van de webbrowser af. Gedetailleerde informatie hierover kun je zoeken via de helpfunctie van je webbrowser. Als je ervoor kiest om het gebruik van cookies te beperken, zijn in sommige gevallen niet meer alle functies van deze website volledig bruikbaar. De cookie-instellingen kun je wijzigen.

 

Programmatic Adverserve

Op deze website zijn Tracking Points van Adform, Wildersgade 10B, 1408 Kopenhagen, Denemarken, geïntegreerd, die door het bedrijf adverserve - digital advertising services GmbH, Gumpendorfer Straße 132/9, 1060 Wien ter beschikking worden gesteld. Zo kunnen Tirol Werbung GmbH en zijn toeristische partners de acties van de gebruikers volgen, nadat ze de websites bezocht hebben en erop genavigeerd hebben. Hiervoor worden van bezoekers op onze website of via onze reclamecampagnes bepaalde gegevens (type toestel, locatie, geopende pagina's) verzameld en geanalyseerd. De bijhorende ID's worden in geanonimiseerde vorm aan bepaalde thema's (bijv. stad & cultuur, wandelen & Alpen) toegewezen. Met deze Tracking Points kunnen Tirol Werbung en zijn toeristische partners de gebruikers reclame laten zien die op hen is afgestemd. De gegevens van onze websitebezoekers en campagnedeelnemers komen in geanonimiseerde vorm in een gemeenschappelijke database terecht, die geen toewijzing aan individuele bezoekers van onze website mogelijk maakt. De geanonimiseerde en thematisch gegroepeerde ID's worden door ons gebruikt om thematische online reclame weer te geven aan geïnteresseerden die wij via onze eigen reclamecampagnes, in de gemeenschappelijke database of in het wereldwijde gegevensbestand van Adform gevonden hebben. De verzamelde gegevens worden verder door andere Adform-klanten gebruikt om op hun beurt hun klantenbasis uit te breiden. Voor deze verwerking bestaat er een gegevensverwerkingsovereenkomst met Tirol Werbung GmbH.

Voor meer informatie en als je deze analyse van je surfgedrag wilt tegengaan, klik hier: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Als je jouw door Adform gecontroleerde persoonsgegevens met betrekking tot cookie-ID's van het reclameplatform Adform wenst te wissen, klik hier: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/

 

Serverlogbestanden

Om de technische werking te controleren en de bedrijfsveiligheid van de webserver te verhogen op basis van het overwegend rechtmatige belang van de verantwoordelijke (technische veiligheidsmaatregelen) verwerkt deze website de volgende persoonsgegevens in een serverlogbestand:

  • IP-adres
  • Browser
  • Uur en datum van de serveraanvraag
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Opgevraagde content
  • IP-adressen worden niet gepseudonimiseerd.

Opslagtijd van logbestanden: 30 dagen. De serverlocatie is Oostenrijk.

 

Webanalyse

Onze website gebruikt functies van de dienst voor webanalyse Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt cookies. Dat zijn tekstbestanden die op je computer opgeslagen worden en die analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die de cookie genereert over jouw gebruik van deze website worden in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren. Je kunt dit verhinderen door je browser zo in te stellen dat geen cookies opgeslagen worden.

Wij hebben met de aanbieder een passende overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten.

Verder hebben wij op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt jouw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de websitebeheerder te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Je IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd. Zo is alleen nog een grove lokalisering mogelijk.

 

De relatie met de aanbieder voor webanalyse is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (”Privacy Shield”) met Google. De gegevensverwerking gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en art. 6 lid 1 punt a (toestemming) en/of punt f (gerechtvaardigd belang) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig de AVG is de verbetering van ons aanbod en onze website. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers, daarom worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.

De gebruikersgegevens worden opgeslagen voor een duur van 26 maanden.

 

Google Analytics

Google Tag Manager

Onze website gebruikt de functies van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee handelaars website-tags via een interface kunnen beheren. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein en verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags die in bepaalde omstandigheden gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover deze met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

 

Google Analytics deactiveren

Je kunt de registratie van je gebruikersgegevens op onze website voorkomen, indien je in je webbrowser ”Do Not Track” instelt. Onze website houdt rekening met het ”Do Not Track”-signaal dat je webbrowser dan aan alle websites verstuurt.

Je kunt de registratie van je gebruikersgegevens door Google Analytics voorkomen, indien je de browser-plug-in downloadt en installeert die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Andere tools voor webanalyse

Onze website gebruikt functies van uiteenlopende tools voor webanalyse, bijvoorbeeld Webalizer en AWStats, dat met logbestanden werkt en gedeeltelijk onder GPL (General Public License) uitgegeven is. Hiervoor worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maakt. De informatie die zo wordt gegenereerd, wordt aan onze servers doorgegeven en daar opgeslagen.

Je kunt dit verhinderen door je browser zo in te stellen dat geen cookies opgeslagen worden.

Wij gebruiken deze tools voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, vooral om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Op basis van deze informatie werken we continu aan de verbetering van functies, aanbiedingen en gebruiksvriendelijkheid. Dankzij statistische analyses van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod op punt stellen en voor jou als gebruiker interessanter vorm geven. Daarin is ook het gerechtvaardigd belang bij de verwerking van bovenvermelde gegevens gelegen.

De verzamelde gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en gepseudonimiseerd of geanonimiseerd verder verwerkt.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en art. 6 lid 1 punt a (toestemming) en/of punt f (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

 

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om jouw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en om de door ons op de website vermelde plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Youtube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's je hebt bezocht. Wanneer je bij uw YouTube-account bent aangemeld, stelt je YouTube in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijk profiel toe te wijzen. Dit kun je verhinderen door je af te melden bij jouw YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van YouTube.

 

Facebook-pixel

Wij gebruiken de ”conversiepixel” resp. bezoekersactiepixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (”Facebook”). Als deze pixel via je browser wordt geactiveerd, kan Facebook detecteren of een Facebook-advertentie succesvol was, bijvoorbeeld of deze tot een online aankoop heeft geleid. Wij ontvangen hierover van Facebook uitsluitend statistische gegevens die niet naar individuele gebruikers te herleiden zijn. Zo kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek registreren. In het bijzonder als je bij Facebook aangemeld bent, verwijzen wij je voor de rest naar de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Ga a.u.b. naar www.facebook.com/settings?tab=ads , als je je toestemming voor de conversiepixel van Facebook wenst in te trekken.

 

Twitter-conversietracking

Met jouw toestemming gebruiken we op onze website de bezoekersactiepixel van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (”Twitter”). Met deze pixel kunnen we de acties van gebruikers volgen, nadat ze een Twitter-advertentie hebben gezien of erop geklikt hebben. Zo kunnen wij de effectiviteit van Twitter-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek registreren. De gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn voor ons anoniem. Dat betekent dat we geen persoonsgebonden gegevens van individuele gebruikers zien. Deze gegevens worden door Twitter opgeslagen en verwerkt, waarover wij je overeenkomstig onze stand van kennis informeren. Twitter kan deze gegevens aan jouw Twitter-account koppelen en ook voor eigen publicitaire doeleinden gebruiken, overeenkomstig de gegevensbeschermingsrichtlijn van Twitter . Je kunt het voor Twitter en zijn partners mogelijk maken om op Twitter en daarnaast reclame weer te geven. Voor deze doeleinden kan een cookie op jouw computer opgeslagen worden.

Speciale informatie over conversietracking en privacy-instellingen voor reclame op maat vind je op https://support.twitter.com/articles/20171528# .

 

TrustYou

Op deze website worden gegevens van het gastenfeedback-portaal TrustYou van TrustYou GmbH, Steinerstrasse 15, 81369 München weergegeven. De privacyverklaring van TrustYou vind je hier

 

feratel webcam

Deze website gebruikt technologie van feratel media technologies AG. Deze stelt de webcams ter beschikking. De privacyverklaring van deze service vind je rechtstreeks bij de webcams.

 

SKILINE PANORAMA interactief 360 graden panorama

Deze website gebruikt technologie van SKILINE PANORAMA in samenwerking met Panomax GmbH. Deze stelt de webcams ter beschikking. De privacyverklaring van deze service vind je rechtstreeks bij de webcams of via deze . 

 

Contwise Maps

Deze website gebruikt Contwise Maps van het bedrijf General Solutions Steiner GmbH. Deze stelt de regio als interactieve kaart ter beschikking. De privacyverklaring van deze service vind je via deze . 

 

Intermaps-kaart

Deze website gebruikt via een API de skikaartservice Intermaps. De aanbieder is intermaps AG, Untere Paulistrasse 6b, CH 8834 Schindellegi.

Om de functies van Intermaps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om jouw IP-adres, browserinformatie (naam, versie), website, besturingssysteem van de gebruiker, schermresolutie van de gebruiker, taalinstellingen van de browser en besturingssysteem van de gebruiker op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk naar een server van Intermaps doorgestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Intermaps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke weergave van de skigebieden in de regio. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van Intermaps: https://www.intermaps.com/en/Privacy.html .

 

Social media plug-ins

Wij gebruiken op onze website op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG social plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, Pinterest en op mobiele toestellen WhatsApp om ons bedrijf hierdoor bekender te maken. Het achterliggende commerciële doel moet worden beschouwd als gerechtvaardigd belang overeenkomstig de AVG. De betreffende aanbieder draagt de verantwoordelijkheid voor de conformiteit met de privacyregels. Door deze plug-ins te integreren ontvangen de sociale netwerken de informatie dat je de betreffende webpagina op de website geopend hebt.

 

Facebook

Op onze website maken wij gebruik van social media plug-ins van Facebook om het gebruik ervan persoonlijker vorm te geven. Hiervoor gebruiken wij de knoppen ”Vind ik leuk” en ”Delen”. Dit betreft een aanbod van Facebook.

Wanneer je een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan je browser doorgegeven en in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat jouw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook indien je geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook aangemeld bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door jouw browser direct aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Als je bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan je Facebook-account toewijzen. Als je met de plug-ins interageert, door bijvoorbeeld op de knop ”Vind ik leuk” of ”Share” te klikken, wordt de betreffende informatie eveneens direct aan een server van Facebook doorgegeven en daar bewaard. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan je Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en op de behoeften afgestemde weergave van Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook profielen aangemaakt op basis van surfgedrag en interesses, bijv. om je gebruik van onze website te analyseren met het oog op de advertenties die je op Facebook te zien krijgt, om andere Facebook-gebruikers over jouw activiteiten op onze website te informeren en om andere services te verlenen die met het gebruik van Facebook samenhangen.

Indien je niet wenst dat Facebook de gegevens die via onze website verzameld worden aan je Facebook-account toewijst, moet je je voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en je rechten en instellingsmogelijkheden daaromtrent om je privacy te beschermen kun je nalezen in de gegevensbeschermingsverklaring (https://www.facebook.com/about/privacy/ ) van Facebook.

 

Informatie over onze Facebook-pagina

Naast onze website hebben wij ook een Facebook-pagina https://www.facebook.com/Zillertal.at/, waarop we ons bedrijf voorstellen, informatie over onze aanbiedingen geven en met onze klanten en geïnteresseerden communiceren. Daarbij verwerken wij alleen persoonsgegevens als je met onze Facebook-pagina interageert, bijv. als je een reactie schrijft, op de knop Vind-ik-leuk klikt of ons een bericht stuurt. Deze gegevensverwerking is rechtmatig op grond van art. 6 lid 1 punt b van de AVG (bijv. als je ons een aanvraag stuurt met betrekking tot een overeenkomst). Verder kan de gegevensverwerking ook rechtmatig zijn als je toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a van de AVG (bijv. als je een bijdrage van ons liket, erop reageert of inhoud op onze pagina uploadt). Je kunt je toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door de reactie of de betreffende inhoud te verwijderen. Je intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van je intrekking. Voorts analyseren wij de acties en interacties op onze Facebook-pagina. Hiervoor maakt Facebook gebruiksprofielen aan en stelt het ons uitsluitend anonieme gegevens ter beschikking.

Houd er rekening mee dat bij gebruik en openen van onze Facebook-pagina uw persoonsgegevens ook door de exploitanten van ”Facebook” verwerkt worden. Dit zijn het in Ierland gevestigde Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 en het in de VS gevestigde Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Naast de hierboven beschreven gegevensverwerking gebruikt Facebook jouw gegevens verder voor analyse- en reclamedoeleinden resp. om gepersonaliseerde reclame weer te geven. Hiervoor maakt Facebook volgens onze stand van kennis ook gebruik van cookies, die je gebruikersgedrag (ook via verschillende toestellen) opslaan. Zo kan Facebook in het kader van zijn eigen platform en op externe pagina's doelgerichte reclame weergeven. Meer informatie lees je in de privacyverklaring van Facebook, die je hier kunt raadplegen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook biedt bovendien de mogelijkheid om bepaalde gegevensverwerkingen te verhinderen. Meer informatie hierover en opt-outmogelijkheden vind je via https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Houd er rekening mee dat gebruikersgegevens overeenkomstig de Facebook-privacybepalingen ook in de VS en derde landen verwerkt worden. Facebook draagt gebruikersgegevens alleen over naar landen op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie volgens art. 45 van de AVG of op basis van passende waarborgen volgens art. 46 van de AVG. Facebook Inc. is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield en biedt hierdoor een passend beschermingsniveau overeenkomstig art. 45 DSGVO (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met betrekking tot gegevensverwerking via onze Facebook-pagina heb je de mogelijkheid je rechten als betrokkene (zie hieronder ”Jouw rechten”) ook tegenover Facebook te laten gelden. Meer informatie hierover lees je in de privacyverklaring van Facebook.

 

Twitter

Op onze internetpagina's zijn plug-ins van het netwerk voor korte berichten van Twitter Inc (Twitter) geïntegreerd. Je herkent de Twitter-plug-ins (tweet-knop) aan het Twitter-logo op onze website. Een overzicht van de tweet-knoppen vind je hier.

Wanneer je een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de server van Twitter. Twitter krijgt daardoor de informatie dat je met jouw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer je op de tweet-knop van Twitter klikt terwijl je bij Twitter bent aangemeld, kun je de inhoud van onze pagina's aan jouw Twitter-profiel koppelen. Zo kan Twitter het bezoek van onze pagina's aan jouw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter.

Als je niet wenst dat Twitter het bezoek aan onze pagina's kan toewijzen, moet je je bij je Twitter-account afmelden.

Meer informatie hierover vind je in de Privacyverklaring van Twitter.

 

Google+

Onze website maakt ook gebruik van social plug-ins (”plug-ins”) van Google+, dat door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, wordt geëxploiteerd.

De plug-ins zijn aangeduid met een Google+-logo.

 

Wanneer je een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plug-in wordt door Google direct aan je browser doorgegeven en in de website geïntegreerd.

Door deze integratie ontvangt Google de informatie dat jouw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook indien je geen Google-profiel hebt of op dat moment niet bij Google+ aangemeld bent.

Deze informatie (met inbegrip van je IP-adres) wordt door jouw browser direct aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als je bij Google+ bent aangemeld, kan Google het bezoek aan onze website direct aan jouw Google+-account toewijzen. Als je met de plug-ins interageert, door bijvoorbeeld op de knop ”Google+” te klikken, wordt deze informatie eveneens direct aan een server van Google doorgegeven en daar bewaard.

De informatie wordt verder op jouw Google+-account gepubliceerd en daar aan jouw contacten weergegeven.

Indien je niet wenst dat Google de gegevens die via onze website verzameld worden aan je Google+-account toewijst, moet je je voor het bezoek aan onze website bij Google+ afmelden.

Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring.

 

Pinterest

Op onze website maken wij gebruik van social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”) geëxploiteerd wordt.

Wanneer je een pagina opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft daarbij protocolgegevens door aan de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk jouw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van de aanvraag, je gebruikswijze van Pinterest en Cookies.

Het gebruik van Pinterest-plug-ins gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De

 

 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Duitse en de Nederlandse versie of in andere twijfelgevallen is de Duitse versie doorslaggevend.