Op zoek naar accommodatie in het Zillertal?
Kamers

Licentievoorwaarden beelddatabank

De foto's en illustraties van de beelddatabank worden door Zillertal Tourismus GmbH, Gewerbegebiet Nord 1, A-6262 Schlitters (verder ”ZTG” genoemd) ter beschikking gesteld om te downloaden met inachtneming van de volgende licentievoorwaarden.


1) Gerechtigde personen en doeleinden

1.1. Toestemming om beelden te gebruiken voor mediabedrijven

ZTG verleent aan eigenaars van commerciële media (kranten, tijdschriften, tv-zenders en exploitanten van online media) kosteloos de toestemming om foto's en illustraties van de beelddatabank te gebruiken om te reproduceren, te verspreiden, ter beschikking te stellen en te versturen in het kader van redactioneel gebruik of berichtgeving over onderwerpen die thematisch verband houden met het Zillertal. Deze toestemming is niet exclusief en niet overdraagbaar. Ze kan op elk moment herroepen worden. In dit geval is het niet nodig om vooraf toestemming te vragen aan ZTG.

1.2. Toestemming om beelden te gebruiken voor toeristische bedrijven

ZTG verleent aan toeristische bedrijven kosteloos de toestemming om foto's en illustraties van de beelddatabank te gebruiken om te reproduceren, te verspreiden, ter beschikking te stellen en te versturen in het kader van berichtgeving over onderwerpen die thematisch verband houden met het Zillertal. Deze toestemming is niet exclusief en niet overdraagbaar. Ze kan op elk moment herroepen worden. In dit geval is het niet nodig om vooraf toestemming te vragen aan ZTG.

1.3. Download en gebruik van de beelden door andere personen en/of voor andere doeleinden

Voor elk gebruik van foto's en illustraties dat van de punten 1.1. en 1.2. afwijkt of verder gaat, in het bijzonder bij bewerkingen van het beeldmateriaal, is de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ZTG vereist. Vragen hieromtrent moeten schriftelijk worden gericht aan marketing@zillertal.at.

1.4. Foto's of illustraties uit de beelddatabank van ZTG mogen niet dusdanig gebruikt worden dat ze de reputatie en het aanzien zouden kunnen beschadigen van ZTG, de toeristische bestemmingen of een andere publieke of private inrichting of medewerkers of organen ervan.

1.5. Verder mogen foto's en illustraties uit de beelddatabank niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden die de punten 1.1, 1.2 en 1.3 overstijgen. Dit betekent dat foto's of illustraties van de beelddatabank van ZTG geen deel mogen uitmaken van een merchandising-artikel of een product dat voor de verkoop bestemd is (bijv. T-shirt met foto of illustratie uit de beelddatabank van ZTG). Ze mogen evenmin worden gebruikt voor andere publicitaire doeleinden dan genoemd in punten 1.1, 1.2 en 1.3 (bijv. foto of illustratie uit de beelddatabank van ZTG in een reclamefolder). Voor de doeleinden die in punt 1.5 genoemd worden, moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan ZTG.

 

2) Auteursvermelding en andere informatie

De auteur moet verplicht worden vermeld. De bestandsnaam bevat de nodige informatie:  ”©zillertaltourismus_fotograaf”. Als er bij het downloaden niets anders wordt vermeld, moet op of bij de foto's en illustraties uit de beelddatabank Zillertal de auteursvermelding ”©zillertaltourismus” opgenomen worden.

 

3) Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid van de gebruiker

3.1. Voortvloeiend uit of in verband met de terbeschikkingstelling van foto's en illustraties uit de beelddatabank van ZTG en de kosteloze verlening van toestemming voor het gebruik (punt 1) neemt ZTG geen aansprakelijkheid over.

3.2. ZTG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichte nalatigheid. Grove nalatigheid door ZTG moet door de benadeelde aangetoond worden.

3.3. De gebruiker zal de foto's en illustraties uitsluitend gebruiken binnen het kader van deze licentievoorwaarden. Hij zal ZTG vrijwaren en schadeloos stellen, indien ZTG door zijn gebruik van foto's of illustraties een claim ontvangt van derden, gerechtelijk of buitengerechtelijk.

 

4) Toepasbaar recht, bevoegde rechtbank

4.1. Op alle juridische kwesties die voortvloeien uit of verband houden met deze licentievoorwaarden is het Oostenrijkse recht van toepassing met uitsluiting van zijn verwijzingsnormen.

4.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract wordt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank die voor de zetel van ZTG bevoegd is, overeengekomen.

Het Zillertal in vogelvlucht

Zillertal
Het Zillertal

Welkom in het Zillertal! Waar zon, sneeuw en gastvrijheid het leven zin geven en je ertoe verleiden eens alles los te laten en de boel de boel te laten.

Meer informatie
Zillertal
Zillertal Newsletter

Onze nieuwsbrief biedt je geweldige informatie over het Zillertal. Krijg de beste seizoenstips, informatie van de skigebieden en over de zomerse bergbanen en nog veel meer.

Registreer nu
Zillertal
Gastheren en hotels

Vind de passende accommodatie voor jouw perfecte vakantie in het Zillertal: van de gezellige Bed and Breakfast tot en met het luxueuze vijfsterrenhotel.

Meer informatie
Zillertal
Route

Het Zillertal is gelegen in het westen van Oostenrijk en is het breedste zuidelijke zijdal van het Inntal. Reis veilig en comfortabel naar het Zillertal.

Meer informatie
Zillertaler Superskipass
Meer informatie
Zillertal Activcard
Meer informatie